Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Andrzej Lachowski   Nie bójmy się, Chrystus Zmartwychwstał!
0

Nie bójmy się, Chrystus Zmartwychwstał!

Widziałam Pana i to mi powiedział – z wielką radością Maria Magdalena oznajmiła przerażonym apostołom. Przybiegła do nich od razu po tym jak ujrzała zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Zanim jednak nastąpiło zmartwychwstanie, które jest spoiwem naszej wiary, miał miejsce ciąg bardzo tragicznych zdarzeń. Towarzyszył im strach, zdrada, śmierć i cierpienie. To wszystko co przez całe życie towarzyszy również naszej egzystencji, nigdy jednak w tak skondensowanej formie jak to ma miejsce na kartach ewangelii. Ewangelii, która podaje nam na to antidotum - zmartwychwstanie.

Zanim nastąpiła śmierć na krzyżu, nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Przybyciu Jezusa do Jerozolimy towarzyszyły radosne tłumy. Wszyscy witali Go jak króla. On sam zresztą starożytnym królewskim zwyczajem dosiadł osła, którym przekroczył bramy miasta. Miasta, którego mury miały być niedługo niemymi światkami Jego męczeńskiej śmierci. Wówczas jednak nikt oprócz samego Jezusa, który zapowiadał wielokrotnie swoją śmierć i zmartwychwstanie (nie zostało to wówczas zrozumiane przez apostołów), nie zdawał sobie sprawy, że nastroje ludności zmienią się wkrótce o 180 stopni. Witany przez tłum jak król, miał zostać również przez ten tłum skazany na haniebną śmierć, bo śmiał powiedzieć, że jest królem, ale nie takim jakiego oczekiwali, Królem nie z tego świata. Wcześniej jednak nastąpiła zdrada.

Dlaczego zdradzili Chrystusa?
Najpierw zdradził Judasz, co bardzo wymowne, jedyny obok Bartłomieja wykształcony człowiek pośród rzeszy prostych apostołów. Dziś moglibyśmy rzec - inteligent. Nie mógł znieść myśli, że Jezus nie jest tym, którego oczekiwał. Wedle własnych kalkulacji (to lubił najbardziej), Jezus miał być oczekiwanym królem, który miał wypędzić rzymskich okupantów i przywrócić utraconą świetność Izraelowi. Zresztą gdyby Jezus tylko tego chciał, mógł nim zostać. Z pewnością kilka tysięcy fanatycznych zelotów z radością stanęłoby z mieczem u boku na jego rozkazy. On jednak i jego królestwo nie było z tego świata. On przyszedł umrzeć za ludzkość, a nie stać się jej kolejnym ciemiężycielem. Czyż nie takim ziemskim władcą chciał go widzieć Szatan kusząc go władzą nad światem za pokłon jedynie. Miał zbawić, ale i zdecydowanie nie tak jak tego oczekiwano. Zbawienie miało nastąpić nie podczas ziemskiej egzystencji, lecz po śmierci. Poddał się więc woli Ojca i zamiast ziemskiej władzy wybrał krzyż. To przekraczało logikę Judasza, który boi się brać udziału w czymś czego nie rozumie, co wydaje mu się po prostu irracjonalne. Nie wieży, że Chrystus jest Mesjaszem. Postanawia więc wydać Jezusa w ręce arcykapłanów, którzy skazują Go na śmierć. Zdradza za 30 srebrników, czyli jak podają historycy za cenę za jaką można było kupić niewolnika, lub też pole uprawne z drzewem, na którym zdruzgotany swoim czynem wiesza się. Warte potępienia? Z pewnością. Jednak czy i my często nie wyceniamy Boga właśnie na jedynie 30 srebrników? Zamiast Niego wolimy kolejną garść monet. Zamiast prawdy wybieramy święty spokój. Zamiast życia wybieramy śmierć.

Potem Chrystusa zdradza tłum, który woli uniewinnić zbrodniarza zamiast tak dotychczas uwielbianego Jezusa. Tłum podpuszczony przez Sanhedryn - najważniejsze zgromadzenie arcykapłanów i arystokracji żydowskiej, można by rzec, istny crème de la crème ówczesnego społeczeństwa żydowskiego. A więc nie tylko Judasz. Nie tylko motłoch. Jest i elita. Oni również bardzo się boją. Boją się o losy własnego świata i porządku jaki sobie w nim stworzyli. Boją się aż tak, że są zdolni w imię zapewnienia spokoju zabić samego Boga!

Tej wielkiej próby jaka miała wówczas miejsce, nie wytrzymali wybrani przez Jezusa apostołowie, którzy najpierw zasnęli podczas modlitewnego czuwania Jezusa w Ogrójcu, a potem rozpierzchli się w popłochu, widząc nadchodzącą straż arcykapłańską prowadzoną przez Judasza. Żeby tego było mało ze strachu przed gniewem ludu zaparł się Jezusa ten, który zarzekał się: Choćby i na śmierć pójdę z Tobą.
Zdradził ukochany uczeń Chrystusa - Piotr. Jak mówi Pismo święte, zaparł się trzykrotnie zanim kogut zapiał, a potem zapłakał.

Wola Boża wypełniła się...
Rzymski prokurator Piłat skazuje Chrystusa na śmierć. Robi to wbrew własnej woli, robi to wbrew prawdzie, o którą pytał wcześniej Jezusa, a której nie potrafi pojąć. Piłat nie widząc winy w Jezusie skazuje go wbrew sobie. Robi to również ze strachu. Boi się nie tylko o to, że wybuchną zamieszki. Boi się też o rzecz bardzo prozaiczną, o własną posadę, o to, że wraz z utratą stanowiska utraci komfort w jakim żyje pośród Żydów. Tak oto opisuj postawę Piłata papież Benedykt XVI w drugim tomie swojej znakomitej książki Jezus z Nazaretu:
„Pokój był w tym przypadku ważniejszy dla niego od sprawiedliwości.(...)W danej chwili wszystko chciał zdawało się układać pomyślnie. W Jerozolimie panował pokój. Ale, że pokoju w ostatecznym rozrachunku nie można budować na nieprawdzie – to miało się dopiero okazać”. I rzeczywiście okazało się kilkadziesiąt lat później, kiedy to Jerozolima wraz z jej świątynią zostały zrównane przez Rzymian z ziemią.
Czy i dla nas nie brzmi to jak ostrzeżenie? Szczególnie teraz...

Epilogiem całego dramatu jest niemal samotne konanie Chrystusa na krzyżu. Nie opuszcza go jednak jego ukochana matka Maryja, która towarzyszy mu podczas drogi na miejsce egzekucji. Potem święta matka – dziewica widzi konanie swojego syna na krzyżu. Nie ma jednak pod krzyżem najwierniejszego ucznia Jezusa - Piotra, nie ma apostołów. Wierni do końca pozostają jedynie: Jego matka Maryja, grupa kobiet oraz najmłodszy z apostołów - Jan. Nie boją się. W prawdziwie kochających Jezusa Chrystusa ludziach, nie ma strachu.

Zwyciężyć strach i śmierć
To właśnie strach jest narzędziem zła. Strach, największy nasz wróg i najwierniejszy nasz towarzysz. Ze strachu ludzie są w stanie zrobić niemal wszystko (Sanhedryn, lud żydowski, Judasz, Piłat) lub też nie robić absolutnie nic (apostołowie). Właśnie ten strach przezwyciężyć może jedynie miłość. Uwieńczeniem miłości jest jak mówi Chrystus oddanie życia za przyjaciół swoich.
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13)
Tak też czyni. Oddaje życie za przyjaciół swoich. Oddaje życie za nas wszystkich.

To jednak nie koniec. Chrystus ma nam jeszcze jedną rzecz do przekazania: miłość jest w stanie przezwyciężyć nie tylko strach - najpotężniejszą broń Szatana, ale również samą śmierć. Zmartwychwstaje więc dla nas, dla całej ludzkości. Od tego momentu zaczyna się właśnie jedyna prawdziwa wiara. Nasza wiara, której tak często wstydzimy się, a raczej boimy się do niej przyznać. Boimy się przyznać  do Chrystusa, niczym Piotr, który znajdując się pośród ludzi wrogich wyparł się go trzykrotnie.

Tak więc na kartach ewangelii możemy odnaleźć siebie, z naszymi słabościami, z naszymi zwątpieniami, a nawet z naszym brakiem wiary i odwagi. Najpiękniejsze jest jednak to, że Pismo Święte nie ogranicza się jedynie do pokazania naszych ułomności, naszego strachu i napiętnowania go. Bóg wie, że jesteśmy po prostu ludźmi. Chrystus nie obwinia, nie osądza. Przychodzi do apostołów z miłością obdarzając ich pokojem. Już po zmartwychwstaniu Jezus przychodzi do uczniów. Wtedy właśnie budzi się w nich prawdziwa wiara. Apostołowie przestają się bać. Już niem w nich strachu, bo wiedzą, że śmierć już nie jest kresem.

Niech i nas w ten czas Zmartwychwstania obdarzy pokojem, tak żebyśmy już więcej nie wypierali się Chrystusa i to w żadnych okolicznościach. Nie wypierajmy się prawdy. Nie ma już w nas lęku bo Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

 

Ten wpis czytano 1378 razy.